Schrijf u in voor de nieuwsbriefSchrijf u in voor de

Nieuwsbrief

 

Mail onsMail ons op

info@leerpuntadd.nl

 

 

homeRondleiding:

1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

Database

Team

Home

Leerpunt ADD nu weten we het wel logo
Like ons op Facebook: @LeerpuntADD
Volg ons op Twitter: @LeerpuntADD

← Terug naar home

Toekomst

 

Doe mee

 

Is deze website alleen voor mensen met ADD?

 

Home - Database - Team - Twitter - Facebook

 

©2016 Leerpunt ADD - Laatst bijgewerkt: januari 2020

 

Rondleiding: Dit is 1. Home>FAQ. Ga naar 2 →

FAQ - veelgestelde vragen

 

 

Is deze website alleen voor mensen met ADD? →

 

Waarom heeft Leerpunt ADD succes als uitgangspunt in plaats van gezondheid? →

 

Wat is jullie standpunt over medicijnen? →

 

Waarom staat er niet duidelijk bij de recensies wat jullie van het boek vonden? →

 

Hoe vaak krijgt Leerpunt ADD een update? →

 

Is Leerpunt ADD een blog? →

 

Hoort Leerpunt ADD bij een organisatie? →

 

Waarom zit er een konijn in jullie logo? → (Spoiler alert: het is een eekhoorn.)

 

Nieuws

 

FAQ

Nee. Het komt erop neer dat iedereen die denkt dat de site hen iets waardevols kan bieden welkom is om gebruik te maken van de site, mee te denken en vragen te stellen.

 

Dat geldt ten eerste voor mensen met ADHD vanwege de grote overlap met ADD; soms is de scheiding tussen beide zelfs moeilijk te maken. Het kan ook gaan om mensen die om andere redenen gelijksoortige problemen ervaren of mensen die geen diagnose hebben. Ook mensen uit hun omgevingen en professionals zijn welkom.

 

Wel proberen we de thema's die aan bod komen niet te ver te laten afdrijven. Als we ingaan op problemen die niet direct bij ADD horen (zoals problemen rondom emotieregulatie → en slaap →) doen we dat vanuit de gedachte dat er relatief veel ADD'ers zijn die daar last van hebben.

Waarom heeft Leerpunt ADD succes als uitgangspunt in plaats van gezondheid?

Omdat succes breder is dan gezondheid.

 

We zien het als weinig functioneel om ADD slechts als ziekte te benaderen. We zien ADD liever als een eigenschap met mogelijk verregaande gevolgen. Men kan ermee leren omgaan en men kan het leren inzetten. Om dan gezondheid als doel te nemen, doet tekort aan dat soort mogelijkheden.

 

Zo gezond mogelijk leven is goed om naar te streven, maar erg saai. ADD'ers worden sneller dan gemiddeld ziek van saaiheid. Daarmee wordt streven naar gezondheid dan weer ondermijnd. Er is meer nodig dan de maatregelen, regelmaat en beperkingen die door het woord “gezond” gesuggereerd worden. Niet voor niets zijn er zo veel ADD’ers voortdurend op zoek naar kicks.

 

Wat dan wel? Succes klinkt niet alleen aantrekkelijk, maar dekt ook de lading. Men kan succes hebben met het behalen van doelen op het werk en op de studie, maar ook in andere leefgebieden, zoals gezondheid, relaties en zingeving. Succes als uitgangspunt biedt ruimte voor uitdaging en talent.

Wat is jullie standpunt over medicijnen?

Het gebruik van psychofarmaca zoals de medicijnen die ingezet worden om ADD dragelijker te maken, moet gebeuren onder begeleiding van een arts (want anders is het illegaal). Ideaal is de arts gespecialiseerd in de condities van de betreffende persoon. Binnen dat speelveld is medicijngebruik een persoonlijke beslissing.

 

We hopen binnenkort een overzicht van mogelijke argumenten te bieden voor en tegen het gebruik van stimulantia. Over melatonine → hebben we wel al informatie verstrekt.

Waarom staat er niet duidelijk bij de recensies wat jullie van het boek vonden?

Hoe vaak krijgt Leerpunt ADD een update?

Is Leerpunt ADD een blog?

Hoort Leerpunt ADD bij een organisatie?

Waarom zit er een konijn in jullie logo?

Een recensie is meestal persoonlijk en het bevat een eigen mening of eigen ervaring. Die vinden we in dit geval van ondergeschikt belang. Daarom gebruiken we ook het woord boekbeschrijving in plaats van recensie, omdat dat neutraler en algemener is. Om toch een indicatie te kunnen geven van hoe mensen het boek ervaren hebben, hebben we de mogelijkheid ingericht voor mensen om zelf een mening te geven d.m.v. een aantal sterren.

 

De boeken die we hebben beschreven zijn bedoeld als suggesties. Boeken waar we (sterke) twijfels bij hebben, zullen we niet op de site zetten. Dat betekent dat alle boeken op de site in zekere mate aanbevelingen zijn. De geschiktheid van boeken voor u persoonlijk kunnen wij niet beoordelen, maar u kunt dat hopelijk op basis van de boekbeschrijvingen → wel.

Zo vaak we kunnen, we hanteren geen vaste momenten.

 

Het team van Leerpunt ADD bestaat uit vrijwilligers die hun tijd en energie moeten verdelen. Daarom hebben we geen vast moment om te updaten. Het verleden kan wel een indicatie zijn voor de toekomst: de data van afgelopen updates staan bij (oud) Nieuws →.

Nee. Blogs zijn heel persoonlijk en chronologisch ingedeeld. Leerpunt ADD is algemener, heeft een team in plaats van een enkele auteur. Nieuwe inhoud wordt ingedeeld op soort medium (filmpje/app/...) en op thema. Voorlopig zijn we vooral een informatieve website.

 

Wel hebben we inmiddels een sectie met gastblogs over persoonlijke inzichten. Kijk daarvoor hier →.

Nee. Leerpunt ADD is zelfstandig opgericht door Alex Steenbreker. Financiële ondersteuning is voor de huidige periode gegeven via een crowdfunding eind 2016 en donaties in de zomer van 2018 (zie het financiële stuk bij Nieuws →).

 

Alex is inmiddels (2020) wel haar eigen onderneming begonnen, Dawning →, met een doelgroep die voor een klein deel overlapt en waarvoor AD(H)D ook een relevant thema is.

Sarah, met een lach: "Hoezo een konijn? Wist u dat u ook concentratieproblemen kunt ervaren door slechte ogen?"

 

Alex: "De eekhoorn hebben we gekozen als symbool vanwege hun snelheid en de manier waarop ze “buiten gebaande paden” door de bomen gaan. Daar houden ze soms een mooi nieuw perspectief aan over. De eekhoorn is ook een verbeelding van de zegswijze “van de hak op de tak gaan”. Eekhoorns zijn verzamelaars, ze leggen voorraden aan: op Leerpunt ADD worden kennis en mogelijkheden verzameld.

 

Van Albert Einstein wordt gedacht dat hij ook ADD had. Aan hem wordt de volgende uitspraak toegewezen: “Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn vaardigheden om in bomen te klimmen, zal hij zijn hele leven geloven dat hij dom is.” Door een eekhoorn te kiezen draaien we de metafoor om: je moet een eekhoorn niet beoordelen op zijn vaardigheden om te zwemmen, of om rustig op de paadjes te blijven wandelen. In feite kunnen we het beoordelen beter weglaten en kijken naar wat de vele mogelijkheden zijn als je een eekhoorn bent.

 

Het alternatieve antwoord is dat we een logo nodig hadden en dat we een eekhoorn een leuk en beeldend idee vonden."

 

Leerpunt ADD logogedeelte copyright Sarah Minck
klokje
klokje
klokje
klokje
klokje
klokje
trapje
vlaggen
strip pillen
boek